PSYKOLOG TORIL STRØMSNES

Utdanning, erfaring og endring i EFT-terapi

Utdanning

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 1996 og har videreutdanning gjennom IAP med fordypning i klinisk barne-og ungdoms- psykologi.

Jeg har gått flere kurs innen Emosjonsfokusert parterapi og er sertifisert EFT parterapeut og EFT-veileder.

Erfaring

Jeg har lang erfaring fra offentlig familievernkontor og psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og har også undervist ved Psykologisk institutt i Oslo og veiledet andre psykologer.

Jeg har erfaring med mange ulike tilstandsbilder og jobber med par, enkeltpersoner, barn og ungdom. 

Endring i EFT-terapi

Umøtte behov i oss mennesker skaper emosjoner som kan være vonde og er ofte vanskelig å skape mening av. Dette kan føre til ulike tilstander som vi kjenner igjen som angst og nedstemthet, tomhet, uro eller aggressivitet.

Ofte strever vi med å sende de rette signalene til andre som betyr noe for oss. Vi kan kjenne oss engstelige for hvordan vi blir tatt imot - blir vi forstått eller risikerer vi å bli avvist eller negativt stemplet? Da oppstår det som vi kan kjenner igjen som kommunikasjonsproblemer.

Når vi strever med å leve livet slik vi ønsker, trenger vi ofte hjelp til å kjenne etter, skape ny forståelse og nye måter å uttrykke oss på. Dette kan jeg hjelpe til med gjennom samtaler. Gjennom et aktivt samarbeid finner vi ut hva du trenger for å utvikle deg i den retning du ønsker.

Jeg er opptatt av å gi rom for å kjenne på følelser som ellers maskeres i automatiserte beskyttelsesmåter. Fokus er å se nærmere på disse gyldige følelsene og reaksjoner som ofte ikke uttrykkes fordi de er forbundet med skyld og skam. Ved å kjenne mer på det som skjer inni oss bak det som oftest kommer til uttrykk, tydeliggjøres det meningsfulle i tanker, følelser og kroppslige signaler. Dette gir viktig informasjon om hva vi trenger i livene våre. Ved å bli bedre kjent med våre reaksjoner og underliggende behov, kan vi sammen skape nye muligheter og bedre kontakt med oss selv og de som er viktige for oss. 


0