top of page

Utdanning, erfaring og endring i EFT-terapi

Utdanning

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 1996 og har videreutdanning gjennom IAP med fordypning i klinisk barne-og ungdoms- psykologi.

Jeg har gått flere kurs innen Emosjonsfokusert parterapi og er sertifisert EFT parterapeut og EFT-veileder.

Erfaring

Jeg har lang erfaring fra offentlig familievernkontor og psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og har også undervist ved Psykologisk institutt i Oslo og veiledet andre psykologer.

Jeg har erfaring med mange ulike tilstandsbilder og jobber med par, enkeltpersoner, barn og ungdom. 

Endring i EFT-terapi

Umøtte behov for tilhørighet og verdighet skaper emosjoner som kan være vonde og er ofte vanskelig å skape mening av. Det vanlige er da at vi prøver å unngå å kjenne på det som skaper ubehag. Dette kan føre til ulike tilstander som vi kjenner igjen som angst og nedstemthet, tomhet, uro eller aggressivitet.

Ofte strever vi med å sende gyldige signaler til andre som betyr noe for oss. Vi kan kjenne oss engstelige for hvordan vi blir tatt imot - blir vi forstått eller risikerer vi å bli avvist eller negativt stemplet? 

Dette kan kjennes igjen som kommunikasjonsproblemer, både mot andre og på et vis innad i oss selv, hvor vi kan streve med å skape sammenheng og å integrere det som skjer.

Når vi strever med å leve livet slik vi ønsker, kan vi trenge hjelp med å kjenne etter, skape nytt fokus og nye måter å uttrykke oss på. Dette kan jeg hjelpe til med gjennom samtaler. Gjennom et aktivt samarbeid finner vi ut hva du trenger for å utvikle deg i den retning du ønsker.

Jeg er opptatt av å gi rom for å kjenne på følelser som ellers maskeres i automatiserte beskyttelsesmåter. Fokus er å se nærmere på disse gyldige følelsene og reaksjoner som ofte ikke uttrykkes fordi de er forbundet med skyld og skam. Ved å kjenne mer på det som skjer inne i oss bak det som oftest kommer til uttrykk, tydeliggjøres det meningsfulle i følelser og kroppslige signaler. Dette gir viktig informasjon om hva vi trenger i livene våre. Ved å bli bedre kjent med våre reaksjoner og underliggende behov, kan vi sammen skape nye muligheter og frigjøre ressurser.  Vi får da bedre kontakt med oss selv og de som er viktige for oss. 


bottom of page