top of page

Utdanning, erfaring og endring i EFT-terapi

Utdanning

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 1996 og har videreutdanning fra Institutt for Aktiv Psykoterapi med fordypning i klinisk barne-og ungdoms- psykologi.

Jeg har gått flere kurs innen Emosjonsfokusert parterapi og er sertifisert EFT parterapeut og EFT-veileder.

Erfaring

Jeg har lang erfaring fra offentlig familievernkontor og psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og har også undervist ved Psykologisk institutt i Oslo og veiledet andre psykologer. Siden 2019 har jeg drevet selvstendig praksis som psykolog.

Jeg har erfaring med mange ulike tilstander i spektret depresjons-og angst-symptomer,  konsentrasjonsvansker og destruktive handlinger.  Jeg jobber med par, enkeltpersoner, barn og ungdom. 

Endring i EFT-terapi

Fra vårt behov for tilhørighet og verdighet skapes emosjoner som kan være vonde og vanskelige å skape mening av. Det vanlige er da at vi prøver å unngå å kjenne på det som skaper ubehag. Dette kan føre til ulike tilstander som vi kjenner igjen som angst og nedstemthet, tomhet, uro eller aggressivitet.

Ofte strever vi med å sende gyldige signaler til andre som betyr noe for oss. Vi kan kjenne oss engstelige for hvordan vi blir tatt imot - blir vi forstått eller risikerer vi å bli avvist eller negativt stemplet? 

Dette kan kjennes igjen som kommunikasjonsproblemer, både mot andre og på et vis innad i oss selv. Vi kan streve med å kjenne oss selv og skape sammenheng.

Når vi strever med å leve livet slik vi ønsker, kan det være nyttig med hjelp til å skape et nytt fokus og nye måter å uttrykke oss på. Jeg ønsker å skape et trygt rom for å gjøre nye erfaringer. Gjennom et aktivt samarbeid finner vi ut hva som kan lede deg til den utvikling du ønsker.

Jeg er opptatt av å gi rom for å kjenne på følelser som ellers maskeres i automatiserte beskyttelsesmåter. Fokus er å se nærmere på disse gyldige følelsene og reaksjoner som ofte ikke uttrykkes fordi de er forbundet med skyld og skam. Ved å kjenne på det som skjer inne i oss bak det som oftest kommer til uttrykk, tydeliggjøres meningsfulle i følelser og kroppslige signaler. Dette gir viktig informasjon om hva vi trenger i livene våre. Ved å bli bedre kjent med våre reaksjoner og underliggende behov, kan vi sammen skape nye muligheter og frigjøre ressurser.  Vi får da bedre kontakt med oss selv og de som er viktige for oss. 


bottom of page