top of page

Psykologspesialist

Oslo, Schous plass 1

Strever du med å bli forstått av partneren din?

Virker barnets eller ungdommens reaksjoner uforståelig for deg?

Er dine reaksjoner repeterende på måter som gjør deg nedstemt, engstelig eller frustrert?

Kjennes kroppen smertefull eller urolig? Preges du av tomhet eller vonde og tunge tanker og følelser? 

Mange vil kjenne seg igjen i at automatiserte mønstre kan bli dominerende og prege livet på uheldige måter.  Da vil det være nyttig med hjelp til å skape mening av det som er med på å styre oss. Nye erfaringer med å rette oppmerksomheten mot kropp og emosjoner skaper åpning og tilgang til ressursene våre. Sammen kan vi skape utvikling i den retning du/dere ønsker.

Jeg tilbyr parterapi og familieterapi, foreldreveiledning og individualterapi med barn, ungdom og voksne.

Jeg har over 20 års erfaring fra Psykisk helsevern for barn og ungdom og Familievernkontor. 

Fra 2019 har jeg hatt privat praksis.

Den viktigste inspirasjonen henter jeg fra Emosjonsfokusert terapi, EFT hvor et hovedfokus er å bli bedre kjent med følelser som merkes i kroppen. Ofte er ubehaget i kroppen krevende å forholde seg til og ulike beskyttelsesstrategier kan være det vi lettest legger merke til. Å kunne tillate reaksjoner som er i kroppen og å gjøre det vi kjenner mer synlig for oss selv og andre skaper et nytt grunnlag for utvikling og tilgang til behov og nye muligheter.

 

 

 

 

 Jeg tilbyr også samtaler på telefon eller via videolink.

bottom of page