PSYKOLOG TORIL STRØMSNES

Psykologspesialist

Oslo, Grefsen/Kjelsås; Kurveien 7 

Strever du med å bli forstått av partneren din?

Virker barnets eller ungdommens reaksjoner uforståelig for deg?

Er dine reaksjoner repeterende på måter som gjør deg nedstemt, engstelig eller veldig sint?

Kjennes livet smertefullt eller urolig? Preges du av tomhet eller vonde og tunge tanker og følelser? 

Mange kjenner seg igjen i dette. Det er mulig å komme seg ut av uheldige fastlåste mønstre gjennom samtaler hvor vi sammen skaper mening, ny forståelse og nye erfaringer.

Gjennom samarbeid finner vi ut hva du/dere trenger for å skape utvikling i den retning du/dere ønsker.

Jeg tilbyr parterapi og familieterapi, foreldreveiledning og individualterapi med barn, ungdom og voksne.

Jeg har over 20 års erfaring fra Psykisk helsevern for barn og ungdom og Familievernkontor.

Den viktigste inspirasjonen henter jeg fra Emosjonsfokusert terapi, EFT. Hovedfokus er å skape mening og aksept av emosjoner og reaksjoner noe som gir grunnlag for utvikling og nye erfaringer.


For å begrense fare for Covid 19-smitte følges Folkehelseinstituttets smittevernveileder ved fysisk oppmøte. Jeg tilbyr også samtaler på telefon eller via videolink (Confrere).